Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Červenka

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Červenka, hasicí přístroje Červenka, školení na hasicí přístroje Červenka, prodej hasicích systémů Červenka, prodej hasicích přístrojů Červenka, hasiva a hasicí příslušenství Červenka, Tepostop Červenka, firestop Červenka, hasicí systémy Červenka, hasicí zařízení Červenka, hasicí přístroje Červenka, požární ochrana Červenka, stabilní hasicí zařízení Červenka, lokální stabilní hasicí zařízení Červenka, automatický hasicí systém Červenka, samočinný hasicí systém Červenka, hasit CO2 Červenka, hasit oxid uhličitý Červenka, hasit s inergen Červenka, čisté hasivo Červenka, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Červenka, vodní hasící přístroj Červenka, sněhový hasící přístroj Červenka, pěnový hasící přístroj Červenka, požární zabezpečení Červenka, požární bezpečnost Červenka, protipožární ochrana Červenka, servisní organizace hasících přístrojů Červenka, hasící syytémy serverovny Červenka,hasící filter Červenka, hasící přístroje pro cnc stroje Červenka, hasící systémy pro autobusy Červenka, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.