Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Červené Pečky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Červené Pečky, hasicí přístroje Červené Pečky, školení na hasicí přístroje Červené Pečky, prodej hasicích systémů Červené Pečky, prodej hasicích přístrojů Červené Pečky, hasiva a hasicí příslušenství Červené Pečky, Tepostop Červené Pečky, firestop Červené Pečky, hasicí systémy Červené Pečky, hasicí zařízení Červené Pečky, hasicí přístroje Červené Pečky, požární ochrana Červené Pečky, stabilní hasicí zařízení Červené Pečky, lokální stabilní hasicí zařízení Červené Pečky, automatický hasicí systém Červené Pečky, samočinný hasicí systém Červené Pečky, hasit CO2 Červené Pečky, hasit oxid uhličitý Červené Pečky, hasit s inergen Červené Pečky, čisté hasivo Červené Pečky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Červené Pečky, vodní hasící přístroj Červené Pečky, sněhový hasící přístroj Červené Pečky, pěnový hasící přístroj Červené Pečky, požární zabezpečení Červené Pečky, požární bezpečnost Červené Pečky, protipožární ochrana Červené Pečky, servisní organizace hasících přístrojů Červené Pečky, hasící syytémy serverovny Červené Pečky,hasící filter Červené Pečky, hasící přístroje pro cnc stroje Červené Pečky, hasící systémy pro autobusy Červené Pečky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.