Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Červené Janovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Červené Janovice, hasicí přístroje Červené Janovice, školení na hasicí přístroje Červené Janovice, prodej hasicích systémů Červené Janovice, prodej hasicích přístrojů Červené Janovice, hasiva a hasicí příslušenství Červené Janovice, Tepostop Červené Janovice, firestop Červené Janovice, hasicí systémy Červené Janovice, hasicí zařízení Červené Janovice, hasicí přístroje Červené Janovice, požární ochrana Červené Janovice, stabilní hasicí zařízení Červené Janovice, lokální stabilní hasicí zařízení Červené Janovice, automatický hasicí systém Červené Janovice, samočinný hasicí systém Červené Janovice, hasit CO2 Červené Janovice, hasit oxid uhličitý Červené Janovice, hasit s inergen Červené Janovice, čisté hasivo Červené Janovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Červené Janovice, vodní hasící přístroj Červené Janovice, sněhový hasící přístroj Červené Janovice, pěnový hasící přístroj Červené Janovice, požární zabezpečení Červené Janovice, požární bezpečnost Červené Janovice, protipožární ochrana Červené Janovice, servisní organizace hasících přístrojů Červené Janovice, hasící syytémy serverovny Červené Janovice,hasící filter Červené Janovice, hasící přístroje pro cnc stroje Červené Janovice, hasící systémy pro autobusy Červené Janovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.