Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Červená Voda

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Červená Voda, hasicí přístroje Červená Voda, školení na hasicí přístroje Červená Voda, prodej hasicích systémů Červená Voda, prodej hasicích přístrojů Červená Voda, hasiva a hasicí příslušenství Červená Voda, Tepostop Červená Voda, firestop Červená Voda, hasicí systémy Červená Voda, hasicí zařízení Červená Voda, hasicí přístroje Červená Voda, požární ochrana Červená Voda, stabilní hasicí zařízení Červená Voda, lokální stabilní hasicí zařízení Červená Voda, automatický hasicí systém Červená Voda, samočinný hasicí systém Červená Voda, hasit CO2 Červená Voda, hasit oxid uhličitý Červená Voda, hasit s inergen Červená Voda, čisté hasivo Červená Voda, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Červená Voda, vodní hasící přístroj Červená Voda, sněhový hasící přístroj Červená Voda, pěnový hasící přístroj Červená Voda, požární zabezpečení Červená Voda, požární bezpečnost Červená Voda, protipožární ochrana Červená Voda, servisní organizace hasících přístrojů Červená Voda, hasící syytémy serverovny Červená Voda,hasící filter Červená Voda, hasící přístroje pro cnc stroje Červená Voda, hasící systémy pro autobusy Červená Voda, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.