Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Červená Třemešná

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Červená Třemešná, hasicí přístroje Červená Třemešná, školení na hasicí přístroje Červená Třemešná, prodej hasicích systémů Červená Třemešná, prodej hasicích přístrojů Červená Třemešná, hasiva a hasicí příslušenství Červená Třemešná, Tepostop Červená Třemešná, firestop Červená Třemešná, hasicí systémy Červená Třemešná, hasicí zařízení Červená Třemešná, hasicí přístroje Červená Třemešná, požární ochrana Červená Třemešná, stabilní hasicí zařízení Červená Třemešná, lokální stabilní hasicí zařízení Červená Třemešná, automatický hasicí systém Červená Třemešná, samočinný hasicí systém Červená Třemešná, hasit CO2 Červená Třemešná, hasit oxid uhličitý Červená Třemešná, hasit s inergen Červená Třemešná, čisté hasivo Červená Třemešná, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Červená Třemešná, vodní hasící přístroj Červená Třemešná, sněhový hasící přístroj Červená Třemešná, pěnový hasící přístroj Červená Třemešná, požární zabezpečení Červená Třemešná, požární bezpečnost Červená Třemešná, protipožární ochrana Červená Třemešná, servisní organizace hasících přístrojů Červená Třemešná, hasící syytémy serverovny Červená Třemešná,hasící filter Červená Třemešná, hasící přístroje pro cnc stroje Červená Třemešná, hasící systémy pro autobusy Červená Třemešná, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.