Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Červená Lhota

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Červená Lhota, hasicí přístroje Červená Lhota, školení na hasicí přístroje Červená Lhota, prodej hasicích systémů Červená Lhota, prodej hasicích přístrojů Červená Lhota, hasiva a hasicí příslušenství Červená Lhota, Tepostop Červená Lhota, firestop Červená Lhota, hasicí systémy Červená Lhota, hasicí zařízení Červená Lhota, hasicí přístroje Červená Lhota, požární ochrana Červená Lhota, stabilní hasicí zařízení Červená Lhota, lokální stabilní hasicí zařízení Červená Lhota, automatický hasicí systém Červená Lhota, samočinný hasicí systém Červená Lhota, hasit CO2 Červená Lhota, hasit oxid uhličitý Červená Lhota, hasit s inergen Červená Lhota, čisté hasivo Červená Lhota, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Červená Lhota, vodní hasící přístroj Červená Lhota, sněhový hasící přístroj Červená Lhota, pěnový hasící přístroj Červená Lhota, požární zabezpečení Červená Lhota, požární bezpečnost Červená Lhota, protipožární ochrana Červená Lhota, servisní organizace hasících přístrojů Červená Lhota, hasící syytémy serverovny Červená Lhota,hasící filter Červená Lhota, hasící přístroje pro cnc stroje Červená Lhota, hasící systémy pro autobusy Červená Lhota, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.