Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Červená Hora

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Červená Hora, hasicí přístroje Červená Hora, školení na hasicí přístroje Červená Hora, prodej hasicích systémů Červená Hora, prodej hasicích přístrojů Červená Hora, hasiva a hasicí příslušenství Červená Hora, Tepostop Červená Hora, firestop Červená Hora, hasicí systémy Červená Hora, hasicí zařízení Červená Hora, hasicí přístroje Červená Hora, požární ochrana Červená Hora, stabilní hasicí zařízení Červená Hora, lokální stabilní hasicí zařízení Červená Hora, automatický hasicí systém Červená Hora, samočinný hasicí systém Červená Hora, hasit CO2 Červená Hora, hasit oxid uhličitý Červená Hora, hasit s inergen Červená Hora, čisté hasivo Červená Hora, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Červená Hora, vodní hasící přístroj Červená Hora, sněhový hasící přístroj Červená Hora, pěnový hasící přístroj Červená Hora, požární zabezpečení Červená Hora, požární bezpečnost Červená Hora, protipožární ochrana Červená Hora, servisní organizace hasících přístrojů Červená Hora, hasící syytémy serverovny Červená Hora,hasící filter Červená Hora, hasící přístroje pro cnc stroje Červená Hora, hasící systémy pro autobusy Červená Hora, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.