Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Černýšovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Černýšovice, hasicí přístroje Černýšovice, školení na hasicí přístroje Černýšovice, prodej hasicích systémů Černýšovice, prodej hasicích přístrojů Černýšovice, hasiva a hasicí příslušenství Černýšovice, Tepostop Černýšovice, firestop Černýšovice, hasicí systémy Černýšovice, hasicí zařízení Černýšovice, hasicí přístroje Černýšovice, požární ochrana Černýšovice, stabilní hasicí zařízení Černýšovice, lokální stabilní hasicí zařízení Černýšovice, automatický hasicí systém Černýšovice, samočinný hasicí systém Černýšovice, hasit CO2 Černýšovice, hasit oxid uhličitý Černýšovice, hasit s inergen Černýšovice, čisté hasivo Černýšovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Černýšovice, vodní hasící přístroj Černýšovice, sněhový hasící přístroj Černýšovice, pěnový hasící přístroj Černýšovice, požární zabezpečení Černýšovice, požární bezpečnost Černýšovice, protipožární ochrana Černýšovice, servisní organizace hasících přístrojů Černýšovice, hasící syytémy serverovny Černýšovice,hasící filter Černýšovice, hasící přístroje pro cnc stroje Černýšovice, hasící systémy pro autobusy Černýšovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.