Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Černý Důl

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Černý Důl, hasicí přístroje Černý Důl, školení na hasicí přístroje Černý Důl, prodej hasicích systémů Černý Důl, prodej hasicích přístrojů Černý Důl, hasiva a hasicí příslušenství Černý Důl, Tepostop Černý Důl, firestop Černý Důl, hasicí systémy Černý Důl, hasicí zařízení Černý Důl, hasicí přístroje Černý Důl, požární ochrana Černý Důl, stabilní hasicí zařízení Černý Důl, lokální stabilní hasicí zařízení Černý Důl, automatický hasicí systém Černý Důl, samočinný hasicí systém Černý Důl, hasit CO2 Černý Důl, hasit oxid uhličitý Černý Důl, hasit s inergen Černý Důl, čisté hasivo Černý Důl, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Černý Důl, vodní hasící přístroj Černý Důl, sněhový hasící přístroj Černý Důl, pěnový hasící přístroj Černý Důl, požární zabezpečení Černý Důl, požární bezpečnost Černý Důl, protipožární ochrana Černý Důl, servisní organizace hasících přístrojů Černý Důl, hasící syytémy serverovny Černý Důl,hasící filter Černý Důl, hasící přístroje pro cnc stroje Černý Důl, hasící systémy pro autobusy Černý Důl, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.