Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Černvír

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Černvír, hasicí přístroje Černvír, školení na hasicí přístroje Černvír, prodej hasicích systémů Černvír, prodej hasicích přístrojů Černvír, hasiva a hasicí příslušenství Černvír, Tepostop Černvír, firestop Černvír, hasicí systémy Černvír, hasicí zařízení Černvír, hasicí přístroje Černvír, požární ochrana Černvír, stabilní hasicí zařízení Černvír, lokální stabilní hasicí zařízení Černvír, automatický hasicí systém Černvír, samočinný hasicí systém Černvír, hasit CO2 Černvír, hasit oxid uhličitý Černvír, hasit s inergen Černvír, čisté hasivo Černvír, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Černvír, vodní hasící přístroj Černvír, sněhový hasící přístroj Černvír, pěnový hasící přístroj Černvír, požární zabezpečení Černvír, požární bezpečnost Černvír, protipožární ochrana Černvír, servisní organizace hasících přístrojů Černvír, hasící syytémy serverovny Černvír,hasící filter Černvír, hasící přístroje pro cnc stroje Černvír, hasící systémy pro autobusy Černvír, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.