Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Černuc

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Černuc, hasicí přístroje Černuc, školení na hasicí přístroje Černuc, prodej hasicích systémů Černuc, prodej hasicích přístrojů Černuc, hasiva a hasicí příslušenství Černuc, Tepostop Černuc, firestop Černuc, hasicí systémy Černuc, hasicí zařízení Černuc, hasicí přístroje Černuc, požární ochrana Černuc, stabilní hasicí zařízení Černuc, lokální stabilní hasicí zařízení Černuc, automatický hasicí systém Černuc, samočinný hasicí systém Černuc, hasit CO2 Černuc, hasit oxid uhličitý Černuc, hasit s inergen Černuc, čisté hasivo Černuc, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Černuc, vodní hasící přístroj Černuc, sněhový hasící přístroj Černuc, pěnový hasící přístroj Černuc, požární zabezpečení Černuc, požární bezpečnost Černuc, protipožární ochrana Černuc, servisní organizace hasících přístrojů Černuc, hasící syytémy serverovny Černuc,hasící filter Černuc, hasící přístroje pro cnc stroje Černuc, hasící systémy pro autobusy Černuc, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.