Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Černožice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Černožice, hasicí přístroje Černožice, školení na hasicí přístroje Černožice, prodej hasicích systémů Černožice, prodej hasicích přístrojů Černožice, hasiva a hasicí příslušenství Černožice, Tepostop Černožice, firestop Černožice, hasicí systémy Černožice, hasicí zařízení Černožice, hasicí přístroje Černožice, požární ochrana Černožice, stabilní hasicí zařízení Černožice, lokální stabilní hasicí zařízení Černožice, automatický hasicí systém Černožice, samočinný hasicí systém Černožice, hasit CO2 Černožice, hasit oxid uhličitý Černožice, hasit s inergen Černožice, čisté hasivo Černožice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Černožice, vodní hasící přístroj Černožice, sněhový hasící přístroj Černožice, pěnový hasící přístroj Černožice, požární zabezpečení Černožice, požární bezpečnost Černožice, protipožární ochrana Černožice, servisní organizace hasících přístrojů Černožice, hasící syytémy serverovny Černožice,hasící filter Černožice, hasící přístroje pro cnc stroje Černožice, hasící systémy pro autobusy Černožice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.