Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Černovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Černovice, hasicí přístroje Černovice, školení na hasicí přístroje Černovice, prodej hasicích systémů Černovice, prodej hasicích přístrojů Černovice, hasiva a hasicí příslušenství Černovice, Tepostop Černovice, firestop Černovice, hasicí systémy Černovice, hasicí zařízení Černovice, hasicí přístroje Černovice, požární ochrana Černovice, stabilní hasicí zařízení Černovice, lokální stabilní hasicí zařízení Černovice, automatický hasicí systém Černovice, samočinný hasicí systém Černovice, hasit CO2 Černovice, hasit oxid uhličitý Černovice, hasit s inergen Černovice, čisté hasivo Černovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Černovice, vodní hasící přístroj Černovice, sněhový hasící přístroj Černovice, pěnový hasící přístroj Černovice, požární zabezpečení Černovice, požární bezpečnost Černovice, protipožární ochrana Černovice, servisní organizace hasících přístrojů Černovice, hasící syytémy serverovny Černovice,hasící filter Černovice, hasící přístroje pro cnc stroje Černovice, hasící systémy pro autobusy Černovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.