Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Černov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Černov, hasicí přístroje Černov, školení na hasicí přístroje Černov, prodej hasicích systémů Černov, prodej hasicích přístrojů Černov, hasiva a hasicí příslušenství Černov, Tepostop Černov, firestop Černov, hasicí systémy Černov, hasicí zařízení Černov, hasicí přístroje Černov, požární ochrana Černov, stabilní hasicí zařízení Černov, lokální stabilní hasicí zařízení Černov, automatický hasicí systém Černov, samočinný hasicí systém Černov, hasit CO2 Černov, hasit oxid uhličitý Černov, hasit s inergen Černov, čisté hasivo Černov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Černov, vodní hasící přístroj Černov, sněhový hasící přístroj Černov, pěnový hasící přístroj Černov, požární zabezpečení Černov, požární bezpečnost Černov, protipožární ochrana Černov, servisní organizace hasících přístrojů Černov, hasící syytémy serverovny Černov,hasící filter Černov, hasící přístroje pro cnc stroje Černov, hasící systémy pro autobusy Černov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.