Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Černousy

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Černousy, hasicí přístroje Černousy, školení na hasicí přístroje Černousy, prodej hasicích systémů Černousy, prodej hasicích přístrojů Černousy, hasiva a hasicí příslušenství Černousy, Tepostop Černousy, firestop Černousy, hasicí systémy Černousy, hasicí zařízení Černousy, hasicí přístroje Černousy, požární ochrana Černousy, stabilní hasicí zařízení Černousy, lokální stabilní hasicí zařízení Černousy, automatický hasicí systém Černousy, samočinný hasicí systém Černousy, hasit CO2 Černousy, hasit oxid uhličitý Černousy, hasit s inergen Černousy, čisté hasivo Černousy, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Černousy, vodní hasící přístroj Černousy, sněhový hasící přístroj Černousy, pěnový hasící přístroj Černousy, požární zabezpečení Černousy, požární bezpečnost Černousy, protipožární ochrana Černousy, servisní organizace hasících přístrojů Černousy, hasící syytémy serverovny Černousy,hasící filter Černousy, hasící přístroje pro cnc stroje Černousy, hasící systémy pro autobusy Černousy, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.