Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Černouček

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Černouček, hasicí přístroje Černouček, školení na hasicí přístroje Černouček, prodej hasicích systémů Černouček, prodej hasicích přístrojů Černouček, hasiva a hasicí příslušenství Černouček, Tepostop Černouček, firestop Černouček, hasicí systémy Černouček, hasicí zařízení Černouček, hasicí přístroje Černouček, požární ochrana Černouček, stabilní hasicí zařízení Černouček, lokální stabilní hasicí zařízení Černouček, automatický hasicí systém Černouček, samočinný hasicí systém Černouček, hasit CO2 Černouček, hasit oxid uhličitý Černouček, hasit s inergen Černouček, čisté hasivo Černouček, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Černouček, vodní hasící přístroj Černouček, sněhový hasící přístroj Černouček, pěnový hasící přístroj Černouček, požární zabezpečení Černouček, požární bezpečnost Černouček, protipožární ochrana Černouček, servisní organizace hasících přístrojů Černouček, hasící syytémy serverovny Černouček,hasící filter Černouček, hasící přístroje pro cnc stroje Černouček, hasící systémy pro autobusy Černouček, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.