Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Černotín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Černotín, hasicí přístroje Černotín, školení na hasicí přístroje Černotín, prodej hasicích systémů Černotín, prodej hasicích přístrojů Černotín, hasiva a hasicí příslušenství Černotín, Tepostop Černotín, firestop Černotín, hasicí systémy Černotín, hasicí zařízení Černotín, hasicí přístroje Černotín, požární ochrana Černotín, stabilní hasicí zařízení Černotín, lokální stabilní hasicí zařízení Černotín, automatický hasicí systém Černotín, samočinný hasicí systém Černotín, hasit CO2 Černotín, hasit oxid uhličitý Černotín, hasit s inergen Černotín, čisté hasivo Černotín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Černotín, vodní hasící přístroj Černotín, sněhový hasící přístroj Černotín, pěnový hasící přístroj Černotín, požární zabezpečení Černotín, požární bezpečnost Černotín, protipožární ochrana Černotín, servisní organizace hasících přístrojů Černotín, hasící syytémy serverovny Černotín,hasící filter Černotín, hasící přístroje pro cnc stroje Černotín, hasící systémy pro autobusy Černotín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.