Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Černošín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Černošín, hasicí přístroje Černošín, školení na hasicí přístroje Černošín, prodej hasicích systémů Černošín, prodej hasicích přístrojů Černošín, hasiva a hasicí příslušenství Černošín, Tepostop Černošín, firestop Černošín, hasicí systémy Černošín, hasicí zařízení Černošín, hasicí přístroje Černošín, požární ochrana Černošín, stabilní hasicí zařízení Černošín, lokální stabilní hasicí zařízení Černošín, automatický hasicí systém Černošín, samočinný hasicí systém Černošín, hasit CO2 Černošín, hasit oxid uhličitý Černošín, hasit s inergen Černošín, čisté hasivo Černošín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Černošín, vodní hasící přístroj Černošín, sněhový hasící přístroj Černošín, pěnový hasící přístroj Černošín, požární zabezpečení Černošín, požární bezpečnost Černošín, protipožární ochrana Černošín, servisní organizace hasících přístrojů Černošín, hasící syytémy serverovny Černošín,hasící filter Černošín, hasící přístroje pro cnc stroje Černošín, hasící systémy pro autobusy Černošín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.