Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Černošice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Černošice, hasicí přístroje Černošice, školení na hasicí přístroje Černošice, prodej hasicích systémů Černošice, prodej hasicích přístrojů Černošice, hasiva a hasicí příslušenství Černošice, Tepostop Černošice, firestop Černošice, hasicí systémy Černošice, hasicí zařízení Černošice, hasicí přístroje Černošice, požární ochrana Černošice, stabilní hasicí zařízení Černošice, lokální stabilní hasicí zařízení Černošice, automatický hasicí systém Černošice, samočinný hasicí systém Černošice, hasit CO2 Černošice, hasit oxid uhličitý Černošice, hasit s inergen Černošice, čisté hasivo Černošice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Černošice, vodní hasící přístroj Černošice, sněhový hasící přístroj Černošice, pěnový hasící přístroj Černošice, požární zabezpečení Černošice, požární bezpečnost Černošice, protipožární ochrana Černošice, servisní organizace hasících přístrojů Černošice, hasící syytémy serverovny Černošice,hasící filter Černošice, hasící přístroje pro cnc stroje Černošice, hasící systémy pro autobusy Černošice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.