Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Černiv

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Černiv, hasicí přístroje Černiv, školení na hasicí přístroje Černiv, prodej hasicích systémů Černiv, prodej hasicích přístrojů Černiv, hasiva a hasicí příslušenství Černiv, Tepostop Černiv, firestop Černiv, hasicí systémy Černiv, hasicí zařízení Černiv, hasicí přístroje Černiv, požární ochrana Černiv, stabilní hasicí zařízení Černiv, lokální stabilní hasicí zařízení Černiv, automatický hasicí systém Černiv, samočinný hasicí systém Černiv, hasit CO2 Černiv, hasit oxid uhličitý Černiv, hasit s inergen Černiv, čisté hasivo Černiv, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Černiv, vodní hasící přístroj Černiv, sněhový hasící přístroj Černiv, pěnový hasící přístroj Černiv, požární zabezpečení Černiv, požární bezpečnost Černiv, protipožární ochrana Černiv, servisní organizace hasících přístrojů Černiv, hasící syytémy serverovny Černiv,hasící filter Černiv, hasící přístroje pro cnc stroje Černiv, hasící systémy pro autobusy Černiv, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.