Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Černíny

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Černíny, hasicí přístroje Černíny, školení na hasicí přístroje Černíny, prodej hasicích systémů Černíny, prodej hasicích přístrojů Černíny, hasiva a hasicí příslušenství Černíny, Tepostop Černíny, firestop Černíny, hasicí systémy Černíny, hasicí zařízení Černíny, hasicí přístroje Černíny, požární ochrana Černíny, stabilní hasicí zařízení Černíny, lokální stabilní hasicí zařízení Černíny, automatický hasicí systém Černíny, samočinný hasicí systém Černíny, hasit CO2 Černíny, hasit oxid uhličitý Černíny, hasit s inergen Černíny, čisté hasivo Černíny, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Černíny, vodní hasící přístroj Černíny, sněhový hasící přístroj Černíny, pěnový hasící přístroj Černíny, požární zabezpečení Černíny, požární bezpečnost Černíny, protipožární ochrana Černíny, servisní organizace hasících přístrojů Černíny, hasící syytémy serverovny Černíny,hasící filter Černíny, hasící přístroje pro cnc stroje Černíny, hasící systémy pro autobusy Černíny, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.