Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Černín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Černín, hasicí přístroje Černín, školení na hasicí přístroje Černín, prodej hasicích systémů Černín, prodej hasicích přístrojů Černín, hasiva a hasicí příslušenství Černín, Tepostop Černín, firestop Černín, hasicí systémy Černín, hasicí zařízení Černín, hasicí přístroje Černín, požární ochrana Černín, stabilní hasicí zařízení Černín, lokální stabilní hasicí zařízení Černín, automatický hasicí systém Černín, samočinný hasicí systém Černín, hasit CO2 Černín, hasit oxid uhličitý Černín, hasit s inergen Černín, čisté hasivo Černín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Černín, vodní hasící přístroj Černín, sněhový hasící přístroj Černín, pěnový hasící přístroj Černín, požární zabezpečení Černín, požární bezpečnost Černín, protipožární ochrana Černín, servisní organizace hasících přístrojů Černín, hasící syytémy serverovny Černín,hasící filter Černín, hasící přístroje pro cnc stroje Černín, hasící systémy pro autobusy Černín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.