Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Černilov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Černilov, hasicí přístroje Černilov, školení na hasicí přístroje Černilov, prodej hasicích systémů Černilov, prodej hasicích přístrojů Černilov, hasiva a hasicí příslušenství Černilov, Tepostop Černilov, firestop Černilov, hasicí systémy Černilov, hasicí zařízení Černilov, hasicí přístroje Černilov, požární ochrana Černilov, stabilní hasicí zařízení Černilov, lokální stabilní hasicí zařízení Černilov, automatický hasicí systém Černilov, samočinný hasicí systém Černilov, hasit CO2 Černilov, hasit oxid uhličitý Černilov, hasit s inergen Černilov, čisté hasivo Černilov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Černilov, vodní hasící přístroj Černilov, sněhový hasící přístroj Černilov, pěnový hasící přístroj Černilov, požární zabezpečení Černilov, požární bezpečnost Černilov, protipožární ochrana Černilov, servisní organizace hasících přístrojů Černilov, hasící syytémy serverovny Černilov,hasící filter Černilov, hasící přístroje pro cnc stroje Černilov, hasící systémy pro autobusy Černilov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.