Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Černíky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Černíky, hasicí přístroje Černíky, školení na hasicí přístroje Černíky, prodej hasicích systémů Černíky, prodej hasicích přístrojů Černíky, hasiva a hasicí příslušenství Černíky, Tepostop Černíky, firestop Černíky, hasicí systémy Černíky, hasicí zařízení Černíky, hasicí přístroje Černíky, požární ochrana Černíky, stabilní hasicí zařízení Černíky, lokální stabilní hasicí zařízení Černíky, automatický hasicí systém Černíky, samočinný hasicí systém Černíky, hasit CO2 Černíky, hasit oxid uhličitý Černíky, hasit s inergen Černíky, čisté hasivo Černíky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Černíky, vodní hasící přístroj Černíky, sněhový hasící přístroj Černíky, pěnový hasící přístroj Černíky, požární zabezpečení Černíky, požární bezpečnost Černíky, protipožární ochrana Černíky, servisní organizace hasících přístrojů Černíky, hasící syytémy serverovny Černíky,hasící filter Černíky, hasící přístroje pro cnc stroje Černíky, hasící systémy pro autobusy Černíky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.