Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Černíkovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Černíkovice, hasicí přístroje Černíkovice, školení na hasicí přístroje Černíkovice, prodej hasicích systémů Černíkovice, prodej hasicích přístrojů Černíkovice, hasiva a hasicí příslušenství Černíkovice, Tepostop Černíkovice, firestop Černíkovice, hasicí systémy Černíkovice, hasicí zařízení Černíkovice, hasicí přístroje Černíkovice, požární ochrana Černíkovice, stabilní hasicí zařízení Černíkovice, lokální stabilní hasicí zařízení Černíkovice, automatický hasicí systém Černíkovice, samočinný hasicí systém Černíkovice, hasit CO2 Černíkovice, hasit oxid uhličitý Černíkovice, hasit s inergen Černíkovice, čisté hasivo Černíkovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Černíkovice, vodní hasící přístroj Černíkovice, sněhový hasící přístroj Černíkovice, pěnový hasící přístroj Černíkovice, požární zabezpečení Černíkovice, požární bezpečnost Černíkovice, protipožární ochrana Černíkovice, servisní organizace hasících přístrojů Černíkovice, hasící syytémy serverovny Černíkovice,hasící filter Černíkovice, hasící přístroje pro cnc stroje Černíkovice, hasící systémy pro autobusy Černíkovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.