Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Černíkov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Černíkov, hasicí přístroje Černíkov, školení na hasicí přístroje Černíkov, prodej hasicích systémů Černíkov, prodej hasicích přístrojů Černíkov, hasiva a hasicí příslušenství Černíkov, Tepostop Černíkov, firestop Černíkov, hasicí systémy Černíkov, hasicí zařízení Černíkov, hasicí přístroje Černíkov, požární ochrana Černíkov, stabilní hasicí zařízení Černíkov, lokální stabilní hasicí zařízení Černíkov, automatický hasicí systém Černíkov, samočinný hasicí systém Černíkov, hasit CO2 Černíkov, hasit oxid uhličitý Černíkov, hasit s inergen Černíkov, čisté hasivo Černíkov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Černíkov, vodní hasící přístroj Černíkov, sněhový hasící přístroj Černíkov, pěnový hasící přístroj Černíkov, požární zabezpečení Černíkov, požární bezpečnost Černíkov, protipožární ochrana Černíkov, servisní organizace hasících přístrojů Černíkov, hasící syytémy serverovny Černíkov,hasící filter Černíkov, hasící přístroje pro cnc stroje Černíkov, hasící systémy pro autobusy Černíkov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.