Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Černíč

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Černíč, hasicí přístroje Černíč, školení na hasicí přístroje Černíč, prodej hasicích systémů Černíč, prodej hasicích přístrojů Černíč, hasiva a hasicí příslušenství Černíč, Tepostop Černíč, firestop Černíč, hasicí systémy Černíč, hasicí zařízení Černíč, hasicí přístroje Černíč, požární ochrana Černíč, stabilní hasicí zařízení Černíč, lokální stabilní hasicí zařízení Černíč, automatický hasicí systém Černíč, samočinný hasicí systém Černíč, hasit CO2 Černíč, hasit oxid uhličitý Černíč, hasit s inergen Černíč, čisté hasivo Černíč, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Černíč, vodní hasící přístroj Černíč, sněhový hasící přístroj Černíč, pěnový hasící přístroj Černíč, požární zabezpečení Černíč, požární bezpečnost Černíč, protipožární ochrana Černíč, servisní organizace hasících přístrojů Černíč, hasící syytémy serverovny Černíč,hasící filter Černíč, hasící přístroje pro cnc stroje Černíč, hasící systémy pro autobusy Černíč, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.