Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Černěves

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Černěves, hasicí přístroje Černěves, školení na hasicí přístroje Černěves, prodej hasicích systémů Černěves, prodej hasicích přístrojů Černěves, hasiva a hasicí příslušenství Černěves, Tepostop Černěves, firestop Černěves, hasicí systémy Černěves, hasicí zařízení Černěves, hasicí přístroje Černěves, požární ochrana Černěves, stabilní hasicí zařízení Černěves, lokální stabilní hasicí zařízení Černěves, automatický hasicí systém Černěves, samočinný hasicí systém Černěves, hasit CO2 Černěves, hasit oxid uhličitý Černěves, hasit s inergen Černěves, čisté hasivo Černěves, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Černěves, vodní hasící přístroj Černěves, sněhový hasící přístroj Černěves, pěnový hasící přístroj Černěves, požární zabezpečení Černěves, požární bezpečnost Černěves, protipožární ochrana Černěves, servisní organizace hasících přístrojů Černěves, hasící syytémy serverovny Černěves,hasící filter Černěves, hasící přístroje pro cnc stroje Černěves, hasící systémy pro autobusy Černěves, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.