Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Černé Voděrady

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Černé Voděrady, hasicí přístroje Černé Voděrady, školení na hasicí přístroje Černé Voděrady, prodej hasicích systémů Černé Voděrady, prodej hasicích přístrojů Černé Voděrady, hasiva a hasicí příslušenství Černé Voděrady, Tepostop Černé Voděrady, firestop Černé Voděrady, hasicí systémy Černé Voděrady, hasicí zařízení Černé Voděrady, hasicí přístroje Černé Voděrady, požární ochrana Černé Voděrady, stabilní hasicí zařízení Černé Voděrady, lokální stabilní hasicí zařízení Černé Voděrady, automatický hasicí systém Černé Voděrady, samočinný hasicí systém Černé Voděrady, hasit CO2 Černé Voděrady, hasit oxid uhličitý Černé Voděrady, hasit s inergen Černé Voděrady, čisté hasivo Černé Voděrady, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Černé Voděrady, vodní hasící přístroj Černé Voděrady, sněhový hasící přístroj Černé Voděrady, pěnový hasící přístroj Černé Voděrady, požární zabezpečení Černé Voděrady, požární bezpečnost Černé Voděrady, protipožární ochrana Černé Voděrady, servisní organizace hasících přístrojů Černé Voděrady, hasící syytémy serverovny Černé Voděrady,hasící filter Černé Voděrady, hasící přístroje pro cnc stroje Černé Voděrady, hasící systémy pro autobusy Černé Voděrady, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.