Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Černčice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Černčice, hasicí přístroje Černčice, školení na hasicí přístroje Černčice, prodej hasicích systémů Černčice, prodej hasicích přístrojů Černčice, hasiva a hasicí příslušenství Černčice, Tepostop Černčice, firestop Černčice, hasicí systémy Černčice, hasicí zařízení Černčice, hasicí přístroje Černčice, požární ochrana Černčice, stabilní hasicí zařízení Černčice, lokální stabilní hasicí zařízení Černčice, automatický hasicí systém Černčice, samočinný hasicí systém Černčice, hasit CO2 Černčice, hasit oxid uhličitý Černčice, hasit s inergen Černčice, čisté hasivo Černčice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Černčice, vodní hasící přístroj Černčice, sněhový hasící přístroj Černčice, pěnový hasící přístroj Černčice, požární zabezpečení Černčice, požární bezpečnost Černčice, protipožární ochrana Černčice, servisní organizace hasících přístrojů Černčice, hasící syytémy serverovny Černčice,hasící filter Černčice, hasící přístroje pro cnc stroje Černčice, hasící systémy pro autobusy Černčice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.