Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Černava

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Černava, hasicí přístroje Černava, školení na hasicí přístroje Černava, prodej hasicích systémů Černava, prodej hasicích přístrojů Černava, hasiva a hasicí příslušenství Černava, Tepostop Černava, firestop Černava, hasicí systémy Černava, hasicí zařízení Černava, hasicí přístroje Černava, požární ochrana Černava, stabilní hasicí zařízení Černava, lokální stabilní hasicí zařízení Černava, automatický hasicí systém Černava, samočinný hasicí systém Černava, hasit CO2 Černava, hasit oxid uhličitý Černava, hasit s inergen Černava, čisté hasivo Černava, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Černava, vodní hasící přístroj Černava, sněhový hasící přístroj Černava, pěnový hasící přístroj Černava, požární zabezpečení Černava, požární bezpečnost Černava, protipožární ochrana Černava, servisní organizace hasících přístrojů Černava, hasící syytémy serverovny Černava,hasící filter Černava, hasící přístroje pro cnc stroje Černava, hasící systémy pro autobusy Černava, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.