Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Černá Voda

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Černá Voda, hasicí přístroje Černá Voda, školení na hasicí přístroje Černá Voda, prodej hasicích systémů Černá Voda, prodej hasicích přístrojů Černá Voda, hasiva a hasicí příslušenství Černá Voda, Tepostop Černá Voda, firestop Černá Voda, hasicí systémy Černá Voda, hasicí zařízení Černá Voda, hasicí přístroje Černá Voda, požární ochrana Černá Voda, stabilní hasicí zařízení Černá Voda, lokální stabilní hasicí zařízení Černá Voda, automatický hasicí systém Černá Voda, samočinný hasicí systém Černá Voda, hasit CO2 Černá Voda, hasit oxid uhličitý Černá Voda, hasit s inergen Černá Voda, čisté hasivo Černá Voda, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Černá Voda, vodní hasící přístroj Černá Voda, sněhový hasící přístroj Černá Voda, pěnový hasící přístroj Černá Voda, požární zabezpečení Černá Voda, požární bezpečnost Černá Voda, protipožární ochrana Černá Voda, servisní organizace hasících přístrojů Černá Voda, hasící syytémy serverovny Černá Voda,hasící filter Černá Voda, hasící přístroje pro cnc stroje Černá Voda, hasící systémy pro autobusy Černá Voda, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.