Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Černá v Pošumaví

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Černá v Pošumaví, hasicí přístroje Černá v Pošumaví, školení na hasicí přístroje Černá v Pošumaví, prodej hasicích systémů Černá v Pošumaví, prodej hasicích přístrojů Černá v Pošumaví, hasiva a hasicí příslušenství Černá v Pošumaví, Tepostop Černá v Pošumaví, firestop Černá v Pošumaví, hasicí systémy Černá v Pošumaví, hasicí zařízení Černá v Pošumaví, hasicí přístroje Černá v Pošumaví, požární ochrana Černá v Pošumaví, stabilní hasicí zařízení Černá v Pošumaví, lokální stabilní hasicí zařízení Černá v Pošumaví, automatický hasicí systém Černá v Pošumaví, samočinný hasicí systém Černá v Pošumaví, hasit CO2 Černá v Pošumaví, hasit oxid uhličitý Černá v Pošumaví, hasit s inergen Černá v Pošumaví, čisté hasivo Černá v Pošumaví, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Černá v Pošumaví, vodní hasící přístroj Černá v Pošumaví, sněhový hasící přístroj Černá v Pošumaví, pěnový hasící přístroj Černá v Pošumaví, požární zabezpečení Černá v Pošumaví, požární bezpečnost Černá v Pošumaví, protipožární ochrana Černá v Pošumaví, servisní organizace hasících přístrojů Černá v Pošumaví, hasící syytémy serverovny Černá v Pošumaví,hasící filter Černá v Pošumaví, hasící přístroje pro cnc stroje Černá v Pošumaví, hasící systémy pro autobusy Černá v Pošumaví, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.