Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Černá u Bohdanče

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Černá u Bohdanče, hasicí přístroje Černá u Bohdanče, školení na hasicí přístroje Černá u Bohdanče, prodej hasicích systémů Černá u Bohdanče, prodej hasicích přístrojů Černá u Bohdanče, hasiva a hasicí příslušenství Černá u Bohdanče, Tepostop Černá u Bohdanče, firestop Černá u Bohdanče, hasicí systémy Černá u Bohdanče, hasicí zařízení Černá u Bohdanče, hasicí přístroje Černá u Bohdanče, požární ochrana Černá u Bohdanče, stabilní hasicí zařízení Černá u Bohdanče, lokální stabilní hasicí zařízení Černá u Bohdanče, automatický hasicí systém Černá u Bohdanče, samočinný hasicí systém Černá u Bohdanče, hasit CO2 Černá u Bohdanče, hasit oxid uhličitý Černá u Bohdanče, hasit s inergen Černá u Bohdanče, čisté hasivo Černá u Bohdanče, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Černá u Bohdanče, vodní hasící přístroj Černá u Bohdanče, sněhový hasící přístroj Černá u Bohdanče, pěnový hasící přístroj Černá u Bohdanče, požární zabezpečení Černá u Bohdanče, požární bezpečnost Černá u Bohdanče, protipožární ochrana Černá u Bohdanče, servisní organizace hasících přístrojů Černá u Bohdanče, hasící syytémy serverovny Černá u Bohdanče,hasící filter Černá u Bohdanče, hasící přístroje pro cnc stroje Černá u Bohdanče, hasící systémy pro autobusy Černá u Bohdanče, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.