Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Černá Hora

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Černá Hora, hasicí přístroje Černá Hora, školení na hasicí přístroje Černá Hora, prodej hasicích systémů Černá Hora, prodej hasicích přístrojů Černá Hora, hasiva a hasicí příslušenství Černá Hora, Tepostop Černá Hora, firestop Černá Hora, hasicí systémy Černá Hora, hasicí zařízení Černá Hora, hasicí přístroje Černá Hora, požární ochrana Černá Hora, stabilní hasicí zařízení Černá Hora, lokální stabilní hasicí zařízení Černá Hora, automatický hasicí systém Černá Hora, samočinný hasicí systém Černá Hora, hasit CO2 Černá Hora, hasit oxid uhličitý Černá Hora, hasit s inergen Černá Hora, čisté hasivo Černá Hora, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Černá Hora, vodní hasící přístroj Černá Hora, sněhový hasící přístroj Černá Hora, pěnový hasící přístroj Černá Hora, požární zabezpečení Černá Hora, požární bezpečnost Černá Hora, protipožární ochrana Černá Hora, servisní organizace hasících přístrojů Černá Hora, hasící syytémy serverovny Černá Hora,hasící filter Černá Hora, hasící přístroje pro cnc stroje Černá Hora, hasící systémy pro autobusy Černá Hora, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.