Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Černá

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Černá, hasicí přístroje Černá, školení na hasicí přístroje Černá, prodej hasicích systémů Černá, prodej hasicích přístrojů Černá, hasiva a hasicí příslušenství Černá, Tepostop Černá, firestop Černá, hasicí systémy Černá, hasicí zařízení Černá, hasicí přístroje Černá, požární ochrana Černá, stabilní hasicí zařízení Černá, lokální stabilní hasicí zařízení Černá, automatický hasicí systém Černá, samočinný hasicí systém Černá, hasit CO2 Černá, hasit oxid uhličitý Černá, hasit s inergen Černá, čisté hasivo Černá, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Černá, vodní hasící přístroj Černá, sněhový hasící přístroj Černá, pěnový hasící přístroj Černá, požární zabezpečení Černá, požární bezpečnost Černá, protipožární ochrana Černá, servisní organizace hasících přístrojů Černá, hasící syytémy serverovny Černá,hasící filter Černá, hasící přístroje pro cnc stroje Černá, hasící systémy pro autobusy Černá, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.