Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čermná ve Slezsku

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čermná ve Slezsku, hasicí přístroje Čermná ve Slezsku, školení na hasicí přístroje Čermná ve Slezsku, prodej hasicích systémů Čermná ve Slezsku, prodej hasicích přístrojů Čermná ve Slezsku, hasiva a hasicí příslušenství Čermná ve Slezsku, Tepostop Čermná ve Slezsku, firestop Čermná ve Slezsku, hasicí systémy Čermná ve Slezsku, hasicí zařízení Čermná ve Slezsku, hasicí přístroje Čermná ve Slezsku, požární ochrana Čermná ve Slezsku, stabilní hasicí zařízení Čermná ve Slezsku, lokální stabilní hasicí zařízení Čermná ve Slezsku, automatický hasicí systém Čermná ve Slezsku, samočinný hasicí systém Čermná ve Slezsku, hasit CO2 Čermná ve Slezsku, hasit oxid uhličitý Čermná ve Slezsku, hasit s inergen Čermná ve Slezsku, čisté hasivo Čermná ve Slezsku, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čermná ve Slezsku, vodní hasící přístroj Čermná ve Slezsku, sněhový hasící přístroj Čermná ve Slezsku, pěnový hasící přístroj Čermná ve Slezsku, požární zabezpečení Čermná ve Slezsku, požární bezpečnost Čermná ve Slezsku, protipožární ochrana Čermná ve Slezsku, servisní organizace hasících přístrojů Čermná ve Slezsku, hasící syytémy serverovny Čermná ve Slezsku,hasící filter Čermná ve Slezsku, hasící přístroje pro cnc stroje Čermná ve Slezsku, hasící systémy pro autobusy Čermná ve Slezsku, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.