Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čermná nad Orlicí

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čermná nad Orlicí, hasicí přístroje Čermná nad Orlicí, školení na hasicí přístroje Čermná nad Orlicí, prodej hasicích systémů Čermná nad Orlicí, prodej hasicích přístrojů Čermná nad Orlicí, hasiva a hasicí příslušenství Čermná nad Orlicí, Tepostop Čermná nad Orlicí, firestop Čermná nad Orlicí, hasicí systémy Čermná nad Orlicí, hasicí zařízení Čermná nad Orlicí, hasicí přístroje Čermná nad Orlicí, požární ochrana Čermná nad Orlicí, stabilní hasicí zařízení Čermná nad Orlicí, lokální stabilní hasicí zařízení Čermná nad Orlicí, automatický hasicí systém Čermná nad Orlicí, samočinný hasicí systém Čermná nad Orlicí, hasit CO2 Čermná nad Orlicí, hasit oxid uhličitý Čermná nad Orlicí, hasit s inergen Čermná nad Orlicí, čisté hasivo Čermná nad Orlicí, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čermná nad Orlicí, vodní hasící přístroj Čermná nad Orlicí, sněhový hasící přístroj Čermná nad Orlicí, pěnový hasící přístroj Čermná nad Orlicí, požární zabezpečení Čermná nad Orlicí, požární bezpečnost Čermná nad Orlicí, protipožární ochrana Čermná nad Orlicí, servisní organizace hasících přístrojů Čermná nad Orlicí, hasící syytémy serverovny Čermná nad Orlicí,hasící filter Čermná nad Orlicí, hasící přístroje pro cnc stroje Čermná nad Orlicí, hasící systémy pro autobusy Čermná nad Orlicí, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.