Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čermná

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čermná, hasicí přístroje Čermná, školení na hasicí přístroje Čermná, prodej hasicích systémů Čermná, prodej hasicích přístrojů Čermná, hasiva a hasicí příslušenství Čermná, Tepostop Čermná, firestop Čermná, hasicí systémy Čermná, hasicí zařízení Čermná, hasicí přístroje Čermná, požární ochrana Čermná, stabilní hasicí zařízení Čermná, lokální stabilní hasicí zařízení Čermná, automatický hasicí systém Čermná, samočinný hasicí systém Čermná, hasit CO2 Čermná, hasit oxid uhličitý Čermná, hasit s inergen Čermná, čisté hasivo Čermná, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čermná, vodní hasící přístroj Čermná, sněhový hasící přístroj Čermná, pěnový hasící přístroj Čermná, požární zabezpečení Čermná, požární bezpečnost Čermná, protipožární ochrana Čermná, servisní organizace hasících přístrojů Čermná, hasící syytémy serverovny Čermná,hasící filter Čermná, hasící přístroje pro cnc stroje Čermná, hasící systémy pro autobusy Čermná, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.