Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čermákovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čermákovice, hasicí přístroje Čermákovice, školení na hasicí přístroje Čermákovice, prodej hasicích systémů Čermákovice, prodej hasicích přístrojů Čermákovice, hasiva a hasicí příslušenství Čermákovice, Tepostop Čermákovice, firestop Čermákovice, hasicí systémy Čermákovice, hasicí zařízení Čermákovice, hasicí přístroje Čermákovice, požární ochrana Čermákovice, stabilní hasicí zařízení Čermákovice, lokální stabilní hasicí zařízení Čermákovice, automatický hasicí systém Čermákovice, samočinný hasicí systém Čermákovice, hasit CO2 Čermákovice, hasit oxid uhličitý Čermákovice, hasit s inergen Čermákovice, čisté hasivo Čermákovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čermákovice, vodní hasící přístroj Čermákovice, sněhový hasící přístroj Čermákovice, pěnový hasící přístroj Čermákovice, požární zabezpečení Čermákovice, požární bezpečnost Čermákovice, protipožární ochrana Čermákovice, servisní organizace hasících přístrojů Čermákovice, hasící syytémy serverovny Čermákovice,hasící filter Čermákovice, hasící přístroje pro cnc stroje Čermákovice, hasící systémy pro autobusy Čermákovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.