Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Cerhovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Cerhovice, hasicí přístroje Cerhovice, školení na hasicí přístroje Cerhovice, prodej hasicích systémů Cerhovice, prodej hasicích přístrojů Cerhovice, hasiva a hasicí příslušenství Cerhovice, Tepostop Cerhovice, firestop Cerhovice, hasicí systémy Cerhovice, hasicí zařízení Cerhovice, hasicí přístroje Cerhovice, požární ochrana Cerhovice, stabilní hasicí zařízení Cerhovice, lokální stabilní hasicí zařízení Cerhovice, automatický hasicí systém Cerhovice, samočinný hasicí systém Cerhovice, hasit CO2 Cerhovice, hasit oxid uhličitý Cerhovice, hasit s inergen Cerhovice, čisté hasivo Cerhovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Cerhovice, vodní hasící přístroj Cerhovice, sněhový hasící přístroj Cerhovice, pěnový hasící přístroj Cerhovice, požární zabezpečení Cerhovice, požární bezpečnost Cerhovice, protipožární ochrana Cerhovice, servisní organizace hasících přístrojů Cerhovice, hasící syytémy serverovny Cerhovice,hasící filter Cerhovice, hasící přístroje pro cnc stroje Cerhovice, hasící systémy pro autobusy Cerhovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.