Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Cerhonice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Cerhonice, hasicí přístroje Cerhonice, školení na hasicí přístroje Cerhonice, prodej hasicích systémů Cerhonice, prodej hasicích přístrojů Cerhonice, hasiva a hasicí příslušenství Cerhonice, Tepostop Cerhonice, firestop Cerhonice, hasicí systémy Cerhonice, hasicí zařízení Cerhonice, hasicí přístroje Cerhonice, požární ochrana Cerhonice, stabilní hasicí zařízení Cerhonice, lokální stabilní hasicí zařízení Cerhonice, automatický hasicí systém Cerhonice, samočinný hasicí systém Cerhonice, hasit CO2 Cerhonice, hasit oxid uhličitý Cerhonice, hasit s inergen Cerhonice, čisté hasivo Cerhonice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Cerhonice, vodní hasící přístroj Cerhonice, sněhový hasící přístroj Cerhonice, pěnový hasící přístroj Cerhonice, požární zabezpečení Cerhonice, požární bezpečnost Cerhonice, protipožární ochrana Cerhonice, servisní organizace hasících přístrojů Cerhonice, hasící syytémy serverovny Cerhonice,hasící filter Cerhonice, hasící přístroje pro cnc stroje Cerhonice, hasící systémy pro autobusy Cerhonice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.