Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čerčany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čerčany, hasicí přístroje Čerčany, školení na hasicí přístroje Čerčany, prodej hasicích systémů Čerčany, prodej hasicích přístrojů Čerčany, hasiva a hasicí příslušenství Čerčany, Tepostop Čerčany, firestop Čerčany, hasicí systémy Čerčany, hasicí zařízení Čerčany, hasicí přístroje Čerčany, požární ochrana Čerčany, stabilní hasicí zařízení Čerčany, lokální stabilní hasicí zařízení Čerčany, automatický hasicí systém Čerčany, samočinný hasicí systém Čerčany, hasit CO2 Čerčany, hasit oxid uhličitý Čerčany, hasit s inergen Čerčany, čisté hasivo Čerčany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čerčany, vodní hasící přístroj Čerčany, sněhový hasící přístroj Čerčany, pěnový hasící přístroj Čerčany, požární zabezpečení Čerčany, požární bezpečnost Čerčany, protipožární ochrana Čerčany, servisní organizace hasících přístrojů Čerčany, hasící syytémy serverovny Čerčany,hasící filter Čerčany, hasící přístroje pro cnc stroje Čerčany, hasící systémy pro autobusy Čerčany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.