Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čeradice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čeradice, hasicí přístroje Čeradice, školení na hasicí přístroje Čeradice, prodej hasicích systémů Čeradice, prodej hasicích přístrojů Čeradice, hasiva a hasicí příslušenství Čeradice, Tepostop Čeradice, firestop Čeradice, hasicí systémy Čeradice, hasicí zařízení Čeradice, hasicí přístroje Čeradice, požární ochrana Čeradice, stabilní hasicí zařízení Čeradice, lokální stabilní hasicí zařízení Čeradice, automatický hasicí systém Čeradice, samočinný hasicí systém Čeradice, hasit CO2 Čeradice, hasit oxid uhličitý Čeradice, hasit s inergen Čeradice, čisté hasivo Čeradice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čeradice, vodní hasící přístroj Čeradice, sněhový hasící přístroj Čeradice, pěnový hasící přístroj Čeradice, požární zabezpečení Čeradice, požární bezpečnost Čeradice, protipožární ochrana Čeradice, servisní organizace hasících přístrojů Čeradice, hasící syytémy serverovny Čeradice,hasící filter Čeradice, hasící přístroje pro cnc stroje Čeradice, hasící systémy pro autobusy Čeradice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.