Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čepřovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čepřovice, hasicí přístroje Čepřovice, školení na hasicí přístroje Čepřovice, prodej hasicích systémů Čepřovice, prodej hasicích přístrojů Čepřovice, hasiva a hasicí příslušenství Čepřovice, Tepostop Čepřovice, firestop Čepřovice, hasicí systémy Čepřovice, hasicí zařízení Čepřovice, hasicí přístroje Čepřovice, požární ochrana Čepřovice, stabilní hasicí zařízení Čepřovice, lokální stabilní hasicí zařízení Čepřovice, automatický hasicí systém Čepřovice, samočinný hasicí systém Čepřovice, hasit CO2 Čepřovice, hasit oxid uhličitý Čepřovice, hasit s inergen Čepřovice, čisté hasivo Čepřovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čepřovice, vodní hasící přístroj Čepřovice, sněhový hasící přístroj Čepřovice, pěnový hasící přístroj Čepřovice, požární zabezpečení Čepřovice, požární bezpečnost Čepřovice, protipožární ochrana Čepřovice, servisní organizace hasících přístrojů Čepřovice, hasící syytémy serverovny Čepřovice,hasící filter Čepřovice, hasící přístroje pro cnc stroje Čepřovice, hasící systémy pro autobusy Čepřovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.