Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čepí

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čepí, hasicí přístroje Čepí, školení na hasicí přístroje Čepí, prodej hasicích systémů Čepí, prodej hasicích přístrojů Čepí, hasiva a hasicí příslušenství Čepí, Tepostop Čepí, firestop Čepí, hasicí systémy Čepí, hasicí zařízení Čepí, hasicí přístroje Čepí, požární ochrana Čepí, stabilní hasicí zařízení Čepí, lokální stabilní hasicí zařízení Čepí, automatický hasicí systém Čepí, samočinný hasicí systém Čepí, hasit CO2 Čepí, hasit oxid uhličitý Čepí, hasit s inergen Čepí, čisté hasivo Čepí, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čepí, vodní hasící přístroj Čepí, sněhový hasící přístroj Čepí, pěnový hasící přístroj Čepí, požární zabezpečení Čepí, požární bezpečnost Čepí, protipožární ochrana Čepí, servisní organizace hasících přístrojů Čepí, hasící syytémy serverovny Čepí,hasící filter Čepí, hasící přístroje pro cnc stroje Čepí, hasící systémy pro autobusy Čepí, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.