Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čeperka

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čeperka, hasicí přístroje Čeperka, školení na hasicí přístroje Čeperka, prodej hasicích systémů Čeperka, prodej hasicích přístrojů Čeperka, hasiva a hasicí příslušenství Čeperka, Tepostop Čeperka, firestop Čeperka, hasicí systémy Čeperka, hasicí zařízení Čeperka, hasicí přístroje Čeperka, požární ochrana Čeperka, stabilní hasicí zařízení Čeperka, lokální stabilní hasicí zařízení Čeperka, automatický hasicí systém Čeperka, samočinný hasicí systém Čeperka, hasit CO2 Čeperka, hasit oxid uhličitý Čeperka, hasit s inergen Čeperka, čisté hasivo Čeperka, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čeperka, vodní hasící přístroj Čeperka, sněhový hasící přístroj Čeperka, pěnový hasící přístroj Čeperka, požární zabezpečení Čeperka, požární bezpečnost Čeperka, protipožární ochrana Čeperka, servisní organizace hasících přístrojů Čeperka, hasící syytémy serverovny Čeperka,hasící filter Čeperka, hasící přístroje pro cnc stroje Čeperka, hasící systémy pro autobusy Čeperka, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.