Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Cep

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Cep, hasicí přístroje Cep, školení na hasicí přístroje Cep, prodej hasicích systémů Cep, prodej hasicích přístrojů Cep, hasiva a hasicí příslušenství Cep, Tepostop Cep, firestop Cep, hasicí systémy Cep, hasicí zařízení Cep, hasicí přístroje Cep, požární ochrana Cep, stabilní hasicí zařízení Cep, lokální stabilní hasicí zařízení Cep, automatický hasicí systém Cep, samočinný hasicí systém Cep, hasit CO2 Cep, hasit oxid uhličitý Cep, hasit s inergen Cep, čisté hasivo Cep, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Cep, vodní hasící přístroj Cep, sněhový hasící přístroj Cep, pěnový hasící přístroj Cep, požární zabezpečení Cep, požární bezpečnost Cep, protipožární ochrana Cep, servisní organizace hasících přístrojů Cep, hasící syytémy serverovny Cep,hasící filter Cep, hasící přístroje pro cnc stroje Cep, hasící systémy pro autobusy Cep, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.