Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čenkovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čenkovice, hasicí přístroje Čenkovice, školení na hasicí přístroje Čenkovice, prodej hasicích systémů Čenkovice, prodej hasicích přístrojů Čenkovice, hasiva a hasicí příslušenství Čenkovice, Tepostop Čenkovice, firestop Čenkovice, hasicí systémy Čenkovice, hasicí zařízení Čenkovice, hasicí přístroje Čenkovice, požární ochrana Čenkovice, stabilní hasicí zařízení Čenkovice, lokální stabilní hasicí zařízení Čenkovice, automatický hasicí systém Čenkovice, samočinný hasicí systém Čenkovice, hasit CO2 Čenkovice, hasit oxid uhličitý Čenkovice, hasit s inergen Čenkovice, čisté hasivo Čenkovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čenkovice, vodní hasící přístroj Čenkovice, sněhový hasící přístroj Čenkovice, pěnový hasící přístroj Čenkovice, požární zabezpečení Čenkovice, požární bezpečnost Čenkovice, protipožární ochrana Čenkovice, servisní organizace hasících přístrojů Čenkovice, hasící syytémy serverovny Čenkovice,hasící filter Čenkovice, hasící přístroje pro cnc stroje Čenkovice, hasící systémy pro autobusy Čenkovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.