Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Čenkov

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Čenkov, hasicí přístroje Čenkov, školení na hasicí přístroje Čenkov, prodej hasicích systémů Čenkov, prodej hasicích přístrojů Čenkov, hasiva a hasicí příslušenství Čenkov, Tepostop Čenkov, firestop Čenkov, hasicí systémy Čenkov, hasicí zařízení Čenkov, hasicí přístroje Čenkov, požární ochrana Čenkov, stabilní hasicí zařízení Čenkov, lokální stabilní hasicí zařízení Čenkov, automatický hasicí systém Čenkov, samočinný hasicí systém Čenkov, hasit CO2 Čenkov, hasit oxid uhličitý Čenkov, hasit s inergen Čenkov, čisté hasivo Čenkov, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Čenkov, vodní hasící přístroj Čenkov, sněhový hasící přístroj Čenkov, pěnový hasící přístroj Čenkov, požární zabezpečení Čenkov, požární bezpečnost Čenkov, protipožární ochrana Čenkov, servisní organizace hasících přístrojů Čenkov, hasící syytémy serverovny Čenkov,hasící filter Čenkov, hasící přístroje pro cnc stroje Čenkov, hasící systémy pro autobusy Čenkov, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.